Theme: v1.3.113
Widgets: v1.1.10
Čo sú Fenomény sveta? Prečo ich použiť pri vyučovaní?
Fenomény sveta sú nový školský predmet zameraný na medzipredmetovú výučbu. Učiteľom ponúkajú efektívny nástroj na spestrenie a zatraktívnenie každodenného vyučovania.
Přehrát video
Hlavné benefity
pw-icon-profile-blue

Atraktivita pre žiaka

Použité metódy a navrhované aktivity zapájajú viaceré zmysly žiakov, čím podnecujú ich pozornosť a stimulujú pamäť. Preberanie učiva sa tak pre nich stáva atraktívnym zážitkom.

Učenie v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. Žiaci sa na svet pozerajú v celistvosti a nie v mantineloch školských predmetov.

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. Navyše, súčasťou obsahu je aj knižnica špičkových videí, ktoré sú učiteľovi kedykoľvek k dispozícii.

Rozvíjanie kompetencií

Kritické myslenie, tvorivosť či tímová spolupráca patria ku kľúčovým kompetenciám, ktoré budú žiaci rozvíjať za pomoci inovatívnych vzdelávacích metód.

Základom Fenoménov sveta sú špičkové vzdelávacie videá z dielne BBC​​
logo_video-content-provided-by-bbc_bila
Voda
Vzduch
Slnko
Kultúra
Komunikácia
Obsah Fenoménov sveta

Inšpiratívne aktivity

Vzdelávacie modely ponúkajú pestrú paletu aktivít na rozvoj kompetencií žiakov.

Atraktívne videá

450 prvotriednych vzdelávacích videí BBC zaujme pozornosť žiakov.

Interaktívne cvičenia

Prostredníctvom interaktívnych cvičení si žiaci preveria svoje vedomosti.

Edukačná hra

Vzdelávacia hra žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom.

Ako učiť s Fenoménmi sveta?
Hlavnou výhodou Fenoménov sveta je široká variabilita ich zaradenia do školskej výučby. Každý pedagóg môže učiť tak, ako to najviac vyhovuje jemu a žiakom v jeho triede.
Výučba inšpirovaná 5E

Zapojiť

ENGAGE

upútanie, zaujatie, motivácia

Spoznať

EXPLORE

poznanie, porozumenie, kreativita

Vysvetliť

EXPLAIN

aplikácia, porozumenie

Rozvíjať

ELABORATE

analýza, syntéza

Ohodnotiť

EVALUATE

hodnotenie

Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli ihneď začať s vyučovaním nového školského predmetu.